+372 5199 9075
Vali Kookon

KOOKON

Koostöövõimalused

Koostöö Kookoniga pakub nutikaid lahendusi

Kookoni väikeladude innovatiivne ärimudel sobib suurepäraselt seni tühjana või kasutuna seivatele kinnistutele – ettevõtlikud kinnisvaraomanikud saavad soovi korral teha Kookoni väikeladudega koostööd, sest Kookon on valmis seniseid kogemusi ja väljatöötatud rakendusi uutesse projektidesse ja kinnistutesse laiendama.

Esimene Kookoni väikeladu valmis 2016. aasta lõpus, kuid sellele eelnes pikk eeltöö. Esmalt projekti ette võtnud ehitajad ei uskunud, et sellise kaasaegse hoone rajamine maksab rohkem kui näiteks võrreldava suurusega stock-office-tüüpi hoone ehitamine. Ühikute paljusus ja vajaliku tehnoloogia mastaapsus lisasid väikelaole väärtust nii maksumuse kui ka väikelao turvalisuse ja funktsionaalsuse mõttes. Kookon on Eestis ainulaadne innovaatiline laosüsteem, millest on kasu nii väikeettevõtetele kui ka toimekatele eraisikutele, kes vajavad hoiustamisvõimalusi äri-, hobi- või eraeluga seotud asjadele.

rectangle-3-copy-9 rectangle-3-copy-5 rectangle-3-copy-7

Kuhu sobib väikeladu rajada?

Kookoni väikeladude laiendamiseks on keeruline leida sobivaid asukohti, sest rajatav hoone on ühekordne ja lihtsakoeline ning selle rendihind piiratud. Kookonil on raske konkureerida asukohtadega, kuhu sobib rajada näiteks stock-office-tüüpi pindasid.  Seega peaks väikelao asukoht olema piisavalt igapäevaelule lähedal, et eelkõige ettevõtjatel oleks mugav ja ressursisäästlik enda asju seal nutikalt hoiustada.  Kookonile sobivad ka mingil moel n-ö kiiksuga kinnistud, mis muuks otstarbeks hästi ei sobi.

Kookon väikelaod

Kookoni väikeladudega on oodatud koostööd tegema:

  • Kinnistu ja/või hoone omanikud, kellel seisab kinnistu või kinnisvara kasutuseta, kuid kes soovivad panna selle tulu tootma.
  • Arendajad ja investorid, kes tahaksid investeerida Kookoni nutikat kontseptsiooni kasutavasse kinnisvarasse, kuid kes ei soovi igapäevaselt ise ladude opereerimise, halduse ja tarkvaraga tegeleda.

Milliseid koostöömudeleid pakume?

  • Frantsiisimudel – Kookon on valmis kinnistuomanikele pakkuma nutilao arendamiseks täislahendust: hoone projekteerimine, ehituslik ja kontseptsiooni hõlmav know-how, hoone rajamine vastavalt kontseptsioonile, soovi korral ka rentnike leidmine, soovi korral ka hoone igapäevane opereerimine ja haldus, turundustegevus, mobiilirakenduse kasutamine ja selle arendus, nutikad turva-ja infrasüsteemilahendused, hoone integreerimine kogu Kookoni nutiladude süsteemi. Partneri kanda jääks siinkohal kokkuleppeline teenustasu.
  • Investeerimismudel – Selle koostöövormi puhul on võimalik panustada uude Kookoni väikelattu nii kapitali kui kinnisvaraga. Mudeli rakendamisel asutatakse eraldi objektipõhine ettevõte, kus osalused jagunevad vastavalt kokkulepitud panusele.
  • Kinnistupõhine mudel – koostöö puhul panustab partner olemasoleva kinnistuga ning Kookon suurendab selle väärtust sinna nutilao rajamisega. Mudeli rakendamisel asutatakse eraldi objektipõhine ettevõte, kus osalused jagunevad vastavalt kokkulepitud panusele.

Eelised, mida koostöö Kookoni väikeladudega võimaldab?

  • Väiksem risk kinnisvarasse investeerimisel, sest kogemus ja know-how on juba olemas.
  • Suurem võimalus äriliselt kasvada ja areneda.
  • Kulude kokkuhoid kontseptsiooni väljatöötamise ja mahuka arenduse ning halduse arvelt.
  • Aja kokkuhoid, kuna ehituse, halduse, turunduse ja arendusega tegeleb Kookoni meeskond.
  • Võimalus olla osaks üha arenevast nutikast laovõrgustikust.

Kookoni väikeladudega koostööks võta ühendust info@kookon.ee või helista telefonil (+372) 5022911

Laopinnad sobivad ideaalselt kauba ladustamiseks. Need ruumid on ilma kütteta. Puudub vee- ja kanalisatsioonivalmidus ning internet.

Pinnad saab komplekteerida vastavalt planeeritavale kasutusotstarbele. Kõik pinnad on varustatud küttega, vee- ja kanalisatsioonivalmidusega ning internetiga.